Tłumaczenia rosyjskich dokumentów

Tłumaczenia rosyjskich dokumentów

Wszyscy obcokrajowych mieszkający w Polsce mają obowiązek posiadania przetłumaczonych na nasz język dokumentów, bez których nie mogą legalnie żyć i funkcjonować w naszym kraju. Obowiązek ten spoczywa również na mieszkających u nas Rosjanach. Zadania przetłumaczenia takich dokumentów nie może jednak podjąć się każdy, kto zna język rosyjski. Konieczne są do tego uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – najczęstsze problemy

Podstawową informacją zamieszczoną we wszystkich dokumentach tożsamości człowieka jest oczywiście jego imię i nazwisko. W większości języków przetłumaczenie tego elementu nie sprawia problemów, ale w języku rosyjskim kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana. W oryginalnych dokumentach imię i nazwisko jest zapisane cyrylicą, trzeba zatem wiedzieć, w jaki sposób przełożyć je na alfabet łaciński. Ponadto w języku rosyjskim stosowane są tak zwane imiona odojcowskie. Przykładowo, osoba która po rosyjsku nazywa się Iwan Iwanowicz Pobiedow otrzymuje swoje drugie imię od imienia ojca, który w tym przypadku również miał na imię Iwan.

Nie można jednak przełożyć tego bezpośrednio na język polski, bowiem nie występują u nas takie imiona. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało jednak zasady dla tłumaczy przysięgłych mówiące o tym, co należy zrobić w takich sytuacjach. W tym konkretnym przypadku dane tego człowieka zostaną przetłumaczone jako Iwan syn Iwana Pobiedow. Czasami jednak w różnych urzędach panują różne standardy tłumaczenia nazwisk, co powoduje dodatkowe problemy. Na przykład, w przypadku tłumaczenia paszportów stosuje się pisownię angielską.

Istnieje przynajmniej dwóch różnych standardów zapisu imion i nazwisk wprowadza zatem nieco komplikacji do pracy tłumaczy przysięgłych. Najczęstszym rozwiązaniem jest tu zapisywanie danych w jednym standardzie i podawanie drugiego zapisu obok, w nawiasie kwadratowym. Podobnie jest w przypadku zapisywania niektórych nazw miast. O ile większość miejscowości rosyjskich posiada swoje polskie odpowiedniki, o tyle istnieją wyjątki od tej reguły.

Usługi tłumaczeniowe

Na przykład w języku rosyjskim pełna nazwa miasta Petersburg występuje z pierwszym członem Sankt, który nie jest obecny w polskiej wersji. Tu na szczęście kwestia nie jest na tyle istotna, aby był to poważny problem. Zazwyczaj wybór sposobu w jaki nazwa zostanie zapisana pozostawia się już tłumaczowi.

Jeszcze inną kwestią jest tłumaczenie nazw przedsiębiorstw oraz instytucji. Problem może pojawić się na przykład, gdy tłumacz musi przełożyć polską nazwę na język rosyjski. Niektórzy skłaniają się ku rozwiązaniu podawania polskich nazw w nawiasie, zapisywanych alfabetem łacińskim. Nie jest to jednak przyjęta norma. Nakazuje się raczej przepisywanie polskiej nazwy na cyrylicę w wersji fonetycznej. Dzięki temu rosyjski odbiorca nie będzie miał problemu z przeczytaniem i wymówieniem konkretnej nazwy.

Podobnie jest w przypadku tłumaczenia nazw rosyjskich na język polski – również tutaj zaleca się podanie zapisu fonetycznego który powie polskiemu odbiorcy, jak należy wymówić dane słowo. Niekiedy rosyjscy przedsiębiorcy podają od razu swoje nazwy w zapisie angielskim, co nieco ułatwia zadanie tłumaczowi. Czasami problemy sprawia również tłumaczenie serii oraz numerów niektórych dokumentów, szczególnie jeśli pojawiają się w nich rosyjskie litery które nie występują w polskim alfabecie. Zazwyczaj podaje się tu w nawiasie kwadratowym zapis oryginalny.

Jak widać, tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego nie są prostym zadaniem. Mogłoby się wydawać, że jeśli język ten jest tak podobny do polskiego, to nie sprawia to tłumaczom większych problemów. W rzeczywistości istnieje tu wiele komplikacji oraz niejasności, które potrafią być bardzo kłopotliwe.