Tłumaczenia medyczne z języka francuskiego

Tłumaczenia medyczne z języka francuskiego

Zlecenia przyznawane zawodowym tłumaczom mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin i branż. Sprawia to, że niektóre z nich są bardziej skomplikowane od innych. Jedną z niewątpliwie najtrudniejszych tematyk do tłumaczenia jest szeroko pojęta branża medyczna, pełna specjalistycznego słownictwa oraz wyrażeń. W tym przypadku sama znajomość języka nie jest wystarczająca.

Oprócz perfekcyjnego posługiwania się obcą mową potrzebna jest również wiedza na temat branży medycznej oraz doskonałe rozumienie wszystkich występujących w niej pojęć. Tłumacz w takim razie musi być specjalistą w kilku dziedzinach. Do tego wszystkiego dochodzi ogromna odpowiedzialność, jaka idzie w parze z wykonywaniem takich zleceń. Źle przetłumaczona dokumentacja medyczna czy nawet ulotka leku może narazić na niebezpieczeństwo życie wielu pacjentów. Nie ma tu zatem miejsca na najmniejsze nawet pomyłki.

Zawód lekarza należy do najbardziej cenionych oraz prestiżowych profesji w naszym kraju. Trudno jest się temu dziwić – w końcu wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele trudu trzyma włożyć w zdobycie związanego z tym wykształcenia. Dla większości z nas język którym posługują się lekarze w swoich sprawach zawodowych jest praktycznie niezrozumiały i obcy. Wykwalifikowany lekarz potrzebuje w swojej pracy obszernej wiedzy z wielu tematów. Medycyna stanowi w końcu połączenie biologii, anatomii, chemii, farmakologii i kilku innych nauk. Do tego konieczna jest tu praktycznie biegła znajomość łaciny.

Tłumacz który podejmuje się przekładania tekstów medycznych na inne języki stoi zatem przed niełatwym zadaniem. Sam musi dysponować wiedzą równie szeroką, jak lekarze, bowiem bez rozumienia wielu pojęć medycznych poprawne przetłumaczenie dokumentów jest właściwie niemożliwe.

Wyspecjalizowani tłumacze

Można nawet spotkać się z różnymi opiniami na temat tego, kto tak właściwie powinien podejmować się takich tłumaczeń – wyszkoleni filolodzy czy po prostu lekarze, którzy potrafią biegle posługiwać się językiem obcym. Pewne jest to, że każdy tłumaczony tekst medyczny musi być sprawdzony i zweryfikowany przez szerokie grono specjalistów w tej dziedzinie.

Przy tłumaczeniu tekstów medycznych niezwykle ważna jest precyzja oraz dokładność. Tłumacz nie może pozwolić sobie tu na żadne ubarwienia czy wzbogacanie stylu, bowiem chodzi przede wszystkim o surowe przekazanie konkretnych informacji. Bardzo istotne jest także ścisłe trzymanie się określonej terminologii – nie można dopuścić do sytuacji, w których w tłumaczeniu stosowane są inne pojęcia niż te użyte w oryginale.

Konkretnych tłumaczeń powinny podejmować się wyłącznie te osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę w wybranych działach medycyny. W końcu nauka ta sama w sobie stanowi bardzo obszerną tematykę i dzieli się na szereg dziedzin. Nawet lekarze nie są w stanie specjalizować się we wszystkich z nich równocześnie. Każdy tłumacz powinien zatem posiadać wybrany obszar medycyny, na którym jest w stanie podjąć się wykonywania tłumaczeń. Samo tłumaczenie i tak powinno odbywać się przy konsultacji z lekarzem specjalistą, który będzie w stanie pomóc swoją wiedzą w tej dziedzinie i wyłapać ewentualne nieścisłości w treści. Nie zawsze chodzi tu jednak o specjalistyczne tłumaczenia – do tłumaczeń medycznych zalicza się również przekład ulotek reklamowych, w których stosowany jest nieco łatwiejszy język.

Tłumaczenia medyczne na język francuski to bardzo opłacalne zajęcie. Jak pokazują badania rynku, istnieje obecnie ogromne zapotrzebowanie na tłumaczy posiadających do tego wystarczające kompetencje.