Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze z zakresu języka francuskiego

Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze z zakresu języka francuskiego

Każdy tłumacz specjalistycznych tekstów prawniczych szybko zdaje sobie sprawę ze złożoności tego specyficznego języka i jego skomplikowanych, a także nierzadko archaicznie brzmiących terminów. Kolejna komplikacja to podział na dyskurs prawny i prawniczy, a także fakt, że każdy tekst z zakresu prawa odnosi się do określonego systemu prawnego. To wystarczy, by zdać sobie sprawę z tego, że tworzenie i tłumaczenie tekstów prawniczych to trudne zadanie.

Dokumenty z zakresu prawa charakteryzują się różnorodnym zapisem. Pierwszym jest język prawny obowiązujący głównie w aktach prawnych. To w nim tworzy się przepisy, dokumenty, pozwy i nowelizacje. Jest bardzo sformalizowany i wypełniony specjalistycznymi frazami oraz terminami, których zadaniem jest jak najbardziej precyzyjne określenie różnych zjawisk. Ma to uniknąć błędnych interpretacji zapisów prawnych. Drugim z kolei jest język prawniczy, czyli tzw. język prawników. To żargon zawodowy, którego używa się w pismach procesowych, orzeczeniach i komentarzach, a także w analizach prawniczych, artykułach naukowych i podręcznikach. Najogólniej ujmując, każdy tekst związany z prawem, który nie jest tekstem prawnym, jest tekstem prawniczym.

Mówiąc o języku prawnym i prawniczym, twierdzi się, że są odrębne względem języka potocznego. Język prawny jednak korzysta z wyrażeń używanych w języku potocznym, chociaż używa ich na innych zasadach. Na tym polega trudność tłumaczeń: z istnienia różnic znaczeniowych w dyskursie prawnym. Znany termin w języku prawnym może oznaczać coś zupełnie innego. Dla przykładu słowo "zapis" w ramach prawa cywilnego to wyłącznie zapis testamentowy, czyli przeniesienie praw majątkowych na kogoś innego. Podobnie problem nastręczają słowa "użyczenie" i "pożyczenie". To pierwsze oznacza oddanie do bezpłatnego używania, a drugie - przeniesienie na własność biorącego pewnych rzeczy lub pieniędzy i zobowiązanie go do zwrotu tego, co jest przedmiotem pożyczki.

Tłumaczenie teksów prawniczych

W tłumaczeniach prawnych i prawniczych precyzyjny dobór słów ma ogromne znaczenie - trzeba szukać legalnych definicji, czyli tych, które zostały wprowadzone przez prawodawcę w treść aktu prawnego. Terminologia jest bardzo ściśle określona. Dla przykładu: "posiadać" nie zawsze oznacza "mieć", a "odszkodowanie" to nie to samo co "zadośćuczynienie". Kolejny przykład to małoletni, nieletni i młodociany, które mają swoje określone znaczenia. W języku potocznym terminy te są stosowane zamiennie, ale na gruncie prawa jest to niedopuszczalne. Z tego powodu tłumaczenie tekstów prawniczych to obowiązkowo dbałość o każde słowo, wiedza na temat terminologii i przepisów prawa, a także doskonałe posługiwanie się językiem źródłowym i docelowym.

Język prawniczy to także skomplikowana składnia i nietypowe stosowanie znaków przestankowych. Zdania są rozbudowane i wielokrotnie złożone, ale interpunkcja występuje rzadko. Jeśli już stawia się przecinek, warunkuje on znaczenie całego zdania. Źle postawiony może przynieść katastrofalne skutki. Dla przykładu: umowa między kanadyjskimi firmami z branży telekomunikacyjnej Rogers Communications i Bell Aliant. Postawienie przecinka w złym miejscu zupełnie zmieniało treść ich postanowień. Umowa była niedokładnie przetłumaczona z francuskiego na angielski, przez co zyskała miano afery "Million Dollar Comma". Źle postawiony przecinek czy źle użyte spójniki (szczególnie "lub" i "albo") mogą mieć przykre konsekwencje. To wszystko sprawia, że tłumaczeniem tekstów z zakresu prawa powinni zajmować się wyłącznie profesjonaliści znający wszelkie niuanse lingwistyczne i prawne.