Rodzaje oferowanych tłumaczeń z/na rosyjski

Rodzaje oferowanych tłumaczeń z/na rosyjski

Informacje o przebiegu tłumaczenia symultanicznego (kabinowego) z/na język rosyjski

Polega ono na tłumaczeniu na rosyjski, w tym samym czasie treści, które się usłyszy. Ze względu na miejsce, gdzie się odbywa (kabina), inna jego nazwa to - przekład kabinowy. Kabiny są w większości dźwiękoszczelne, tłumacz słyszy tekst tylko w słuchawkach. Ustawione są w ten sposób, aby osoba przemawiająca była widoczna, gdyż jej język ciała pomaga przewidzieć np. ewentualne pauzy mówcy. Jest to korzystne również, gdy prelegent używa prezentacji multimedialnej - informacje mające formę pisemną łatwiej precyzyjnie przetłumaczyć na rosyjski. Tłumaczenia kabinowe na opisywany język najczęściej mają miejsce przy organizacji m.in.: wysokiej wagi wykładów czy spotkań biznesowych.

Informacje o przebiegu tłumaczenia ustnego kabinowego na język rosyjski c.d

Do wykonania tego tłumaczenia potrzeba: kabiny, systemu słuchawkowego, mikrofonów itp. Wypowiedź przemawiającego słyszy w kabinie w słuchawkach tłumacz rosyjskiego. Jest ona w tym samym czasie przekładana przez niego do mikrofonu. To para tłumaczy jest potrzebna do pracy w jednej językowej kombinacji, przykładowo polski-rosyjski, gdyż jest to zlecenie bardzo wyczerpujące. Wymaga m.in. dużej podzielności uwagi. Tłumaczenia te są najcięższym rodzajem ustnego przekładu. Tłumacz może, choć nie musi dostać od organizatora materiały pomocnicze albo poznając ogólny obszar treściowy zaplanowanego spotkania, sam zdobywa wiedzę, która będzie mogła mu pomóc. Tłumacz rosyjski poszerza wiadomości na dany temat, a w określonym zakresie powiększa zasób słówek rosyjskich jak i polskich. Kwalifikacje osoby tłumaczącej w kabinie wypowiedzi innych, stanowią niezbędny warunek, by dokonać profesjonalne tłumaczenie symultaniczne na rosyjski.

Informacje o przebiegu tłumaczeń szeptanych na rosyjski

To tłumaczenia ustne, podczas nich wykorzystywany jest tylko głos przekładającego. Skierowane jest do niewielkiej ilości odbiorców, nawet tylko jednej. Osoba, która tłumaczy znajduje się przy zgromadzonych słuchaczach i mówi takim tonem, aby odbiorca dobrze go słyszał, ale by nie zagłuszyć prelegenta. Nazwa "szeptanka" pochodzi od sposobu mówienia tłumacza - szeptania. Ten typ przekładania na rosyjski występuje, gdy wiadomo, iż tylko mała grupka będzie potrzebowała pomocy w zakresie tłumaczenia.

Informacje o przebiegu tłumaczenia liaison z polskiego na rosyjski

To ustne tłumaczenie, uważane przez niektórych za najprostsze dla tłumacza, polega na tłumaczeniu "zdania po zdaniu" i daje możliwość bardzo dokładnego przekładu. Często ten typ tłumaczeń ma miejsce dla niedużego grona, bez użycia sprzętu typu słuchawki. Tłumacz musi mieć dobrą pamięć krótkotrwałą, gdyż nie ma w tym przypadku czasu na notowanie. Przekłady te stosuje się w czasie przesłuchań czy m.in.  z obszaru konserwacji i obsługi nowych rzeczy, gdzie potrzebna jest precyzja i dokładność w przekazywaniu informacji.  

Biuro tłumaczeń

Informacje o przebiegu tłumaczenia a vista z/na rosyjski

To tłumaczenia ustne opierające się na tekście pisanym. Czasem nazywane "tłumaczenie z kartki". Tłumacz w większości przypadków nie wie co będzie tłumaczył. Znając tylko dziedzinę przekładu, musi bazować tylko na swoim doświadczeniu. Tłumaczenia te stosuje się np. u notariusza czy w urzędach. Osoba tłumacząca powinna mieć umiejętność wyciągania sensu ze zdania bądź zdań po krótkim zerknięciu na nie.    

Informacje o przebiegu tłumaczenia konsekutywnego z polskiego na rosyjski

Polega na notowaniu, słuchaniu osoby przemawiającej obok, a po zakończeniu przez nią danej części, tłumaczeniu jej na język rosyjski bądź polski. Ma wyglądać tak jakby to ta osoba skonstruowała przemówienie, należy wczuć się w przesłanie wypowiadanych słów. Ten typ tłumaczeń ma miejsce najczęściej w czasie wszelkich szkoleń czy np. rozmów handlowych. Tłumaczenia konsekutywne na rosyjski cechuje długość tłumaczonych treści, często przerwa wypowiadającego zapada po kilku minutach. Z tego względu tłumacz musi używać pewien system zapisywania notatek (symboli czy znaków ukazujących strukturę wypowiedzi). Nie wiadomo, ile trwać będzie przemówienie, toteż przekładający ma za zadanie odczytanie jej głównego sensu, z wyjątkowym uwzględnieniem szczegółowych danych: daty, imiona i nazwiska itp.  

Z jakich sposobów korzysta się tłumacząc z/na rosyjski?

Takimi narzędziami są CAT (Computer-assisted translation), czyli programy, które dzięki własnym funkcjom polepszają i wspierają pracę przekładającego. Nie zastępują jego praktyki czy zdolności, a także wiedzy językowej. Nie są to translatory mechanicznie tłumaczące tekst na dany język. Pomagają one tylko w pracy, ale nie zastępują przekładającego.

Jak mogą wspierać tłumacza języka rosyjskiego w pracy?

Zawsze w tłumaczeniach specjalistycznych trzeba zachować jednolitość terminologii. Człowiek teoretycznie może kontrolować użycie pewnych fraz w całym tłumaczeniu, ale jeżeli jest ich dużo, to łatwo popełnić błąd. Im dłuższy tekst tym trudniej kontrolować terminologię. W takich sytuacjach dobrze jest stosować np.  SDL Trados czy MemoQ. Polega to na otrzymaniu przez tłumacza rosyjskiego pliku po polsku i wprowadzeniu do programu. Dzięki ustawieniom tłumacz może poruszać się po tekście oraz znajdować przetłumaczone przez siebie wyrażenia. Pozwala to na dokładną kontrolę i podniesienie jakości tekstu w języku w którym chcemy. Istnieją jeszcze inne funkcje CAT-ów.  

Jakiego CAT-a należy użyć by przetłumaczyć z/na rosyjski?

W przypadku, gdy istnieje taka konieczność, to i SDL Trados oraz MemoQ będzie dobrym rozwiązaniem. Każdy z programów może pracować w połączeniu z serwerami zleceniodawcy bądź bez. Lepszą jednak opcją jest SDL Trados. W ciągu wielu lat bardzo dobrze się sprawdza. Doświadczenie pokazuje, ze programy płatne są dużo lepsze od darmowych. Są bezpieczniejsze oraz w przeciwieństwie do bezpłatnych, nie odmówią nagle współpracy przy większym zleceniu. Tłumaczom rosyjskim, którzy dopiero co zaczynają, najlepiej polecić jest zapoznanie z darmowymi CATami np. OmegaT albo Déjà Vu. Najlepiej jednak poznać bezpłatne wersje testowe MemoQ i Tradosa. Najczęściej są dostępne przez 30 dni, a to daje możliwość zobaczenia czy użytkowany program spełni dane wymagania.