Praca dla tłumaczy przysięgłych języka francuskiego

Praca dla tłumaczy przysięgłych języka francuskiego

Wśród wielu języków obcych których najczęściej uczą się Polacy, język francuski zajmuje bardzo wysokie miejsce na liście. Doskonale widać to zresztą po ilości ofert dotyczących nauki tego języka, z jakimi możemy się spotkać. Dziś francuskiego naucza się nie tylko na kursach czy w szkołach wyższych, ale nawet w przedszkolach.

Osoby które przejdą przez wszystkie szczeble nauki tego języka i zdobędą stosowne wykształcenie mogą zostać następnie tłumaczami przysięgłymi języka francuskiego. Podobnie jak w przypadku innych języków, aby uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego trzeba spełnić szereg wymagań oraz formalności. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe związane z językiem francuskim.

Potrzebne jest również zdanie egzaminu państwowego. Oprócz wykształcenia, od przystępujących do egzaminu wymaga się obywatelstwa polskiego, biegłej znajomości języka polskiego i zaświadczenia o niekaralności ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych i skarbowych. Po spełnieniu tych warunkach kandydat może przystąpić do egzaminu pisemnego. Jeśli otrzyma z niego wynik pozytywny, to dopełnieniem całego procesu jest złożenie uroczystego ślubowania. Następnie osoba taka otrzymuje uprawnienia, które pozwalają jej na legalne wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda egzamin z języka francuskiego?

Oczywiście, do pozytywnego przejścia testu na tłumacza przysięgłego potrzebna jest naprawdę dobra znajomość języka francuskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie. W czasie egzaminu wypróbowywana jest wiedza kandydata w różnych dziedzinach i aspektach posługiwania się językiem. Pierwsza część egzaminu przewiduje czterogodzinny test pisemny. Kandydaci otrzymują tu cztery złożone teksty poświęcone różnym dziedzinom, które następnie muszą przetłumaczyć. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w teście wynosi 200, zaś do otrzymania oceny pozytywnej wymaga się 150.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym

Po zaliczeniu części pisemnej, kandydat musi podejść do egzaminu ustnego. W tej drugiej części odpada najwięcej ludzi, podczas gdy część pisemną zdaje zdecydowana większość osób. Spowodowane jest to przede wszystkim stresem, jaki jest naturalnym zjawiskiem na egzaminie ustnym. Dodatkowo w czasie wykonywania tłumaczenia pisemnego przyszły tłumacz przysięgły może korzystać ze słownika; ma też nieco czasu na dokładne zastanowienie się nad każdym zdaniem.

Tłumacz przysięgły – odpowiedzialne stanowisko

Korzyści płynące z wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego są oczywiście bardzo duże. Osoba taka ma wyłączność na tłumaczenie wielu ważnych dokumentów, z czym wiążą się oczywiście wysokie zarobki. Trzeba jednak pamiętać, że płynie z tego również wielka odpowiedzialność. Tłumacz wykonujący swój zawód pod przysięgą może na przykład być wzywany w charakterze świadka w sprawach sądowych. Tłumacz ponosi tu całkowitą odpowiedzialność prawną za wykonane przez siebie tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe języka francuskiego w Polsce

W Polsce stale rośnie liczba tłumaczy przysięgłych języka francuskiego. Według oficjalnych danych, w naszym kraju działa już ponad 1000 ludzi posiadających takie uprawnienia, co doskonale pokazuje, jak wielką popularnością cieszy się u nas ten język. Aby móc legalnie wykonywać ów zawód, trzeba zdać specjalny egzamin państwowy, na którym należy wykazać się doskonałą znajomością języka. Nie jest to łatwe, ale cały włożony w to wysiłek jest jak najbardziej opłacalny. Tłumacz przysięgły tak popularnego języka jak francuski to bardzo przyszłościowy zawód, który może zapewnić stałe zajęcie i doskonałe zarobki.