Język rosyjski – tłumaczenie tekstów technicznych

Język rosyjski – tłumaczenie tekstów technicznych

Istnieje wiele rodzajów tłumaczeń. Do najważniejszych z nich należą tłumaczenia specjalistyczne, które należy zlecać jedynie osobom posiadającym bardzo wysokie kwalifikacje. Wykonanie takiego zlecenia wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości danego języka, ale również szerokiego zasobu zaawansowanego słownictwa branżowego, wykorzystywanego jedynie w specjalistycznych zagadnieniach danej dziedziny.

W przypadku języka rosyjskiego, tłumaczenia techniczne są potrzebne firmom prowadzącym swoją działalność nie tylko na terenie Rosji, ale również na bardzo rozległych obszarach byłego Związku Radzieckiego w Azji oraz Europie Wschodniej.

Wymiana handlowa z Rosją

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją a światem zachodnim – w tym również i z Polską – stały się w ostatnich latach dość napięte. Trudna sytuacja polityczna w różnych regionach świata doprowadziła do nałożenia na ten kraj licznych sankcji gospodarczych, które znacznie utrudniają i ograniczają swobodną wymianę handlową z partnerami rosyjskimi. Mimo wszystko jednak Rosja wciąż należy do najważniejszych partnerów gospodarczych dla Polski. Jak pokazują statystyki, w samym tylko 2014 roku wartość polskiego eksportu do Rosji wyniosła prawie 3 mld euro.

Do najważniejszych towarów eksportowych należą tu urządzenia mechaniczne; zaraz później na liście znajdują się maszyny elektryczne oraz części do nich. Co ciekawe, Polska również dla Rosji jest bardzo ważnym rynkiem zbytu. Zajmujemy piąte miejsce wśród importerów rosyjskich dóbr w całej Unii Europejskiej. Od naszego sąsiada sprowadzamy głównie surowce naturalne i drewno. Mimo licznych problemów, Rosja wciąż jest jedną z najważniejszych gospodarek świata. Kraj ten posiada ogromne złoża surowców naturalnych oraz rozwinięty przemysł – szczególnie istotna jest tam produkcja maszyn, tworzyw sztucznych oraz przemysł włókienniczy. Istnieją zatem setki powodów, dla których Rosja jest bardzo ważnym i atrakcyjnym partnerem dla firm z całej Europy, w tym również z Polski. Sprawia to, że istnieje również duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy języka rosyjskiego.

Realizacja tłumaczeń rosyjskich

Język rosyjski

Wydaje się, że język rosyjski nie stanowi dużego wyzwania dla Polaka. Fakt, zarówno polski jak i rosyjski są językami słowiańskimi i znajdziemy w nich mnóstwo podobieństw – zarówno w ogólnym brzmieniu języka, jak i w występującym w nim słownictwie. Mimo wszystko jednak wciąż jest to inny język, posiadający własną charakterystykę oraz rządzący się swoimi prawami. Warto przy tym pamiętać, że rosyjski jest językiem wschodniosłowiańskim, podczas gdy polski należy do grupy zachodniosłowiańskiej.

W języku rosyjskim bardzo ważne jest prawidłowe akcentowanie sylab. Niektóre słowa całkowicie zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, na którą sylabę padnie akcent. Z tego powodu szybkie mówienie po rosyjsku może na samym początku sprawiać nieco problemów. Wielu ludzi obawia się, że problemem będzie dla nich fakt, że język rosyjski zapisywany jest innym alfabetem. W rzeczywistości grażdanka nie jest tak trudna w opanowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre litery czytane są w języku rosyjskim nieco inaczej niż w polskim. Na przykład litera oznaczająca "l" w rosyjskim wymawiana jest jako dźwięk pomiędzy polskim "l" a "ł".

Aby mieć duże szanse na pracę jako tłumacz rosyjskiego w biznesie, trzeba dobrze opanować język techniczny. Większość branż współczesnego przemysłu rozwija się bardzo dynamicznie, przez co stale pojawiają się tu nowe terminy oraz słownictwo. Dobry tłumacz musi zatem cały czas się rozwijać i być na bieżąco z całą terminologią dotyczącą danej dziedziny.